urak'tan bir ilk dahaURAK olarak kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz öncü projelere bir yenisini daha eklemek üzere yola çıkmış bulunuyoruz.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ülkemizin küresel rekabet yarışında önemli oyuncuları haline gelmektedir. Buradan yola çıkarak bünyesinde teknopark kuran ilk OSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)’nde faaliyet gösteren firmaların inovasyon merkezli bir yaklaşım ile sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmesi amacıyla kümelenme temelli bir altyapının oluşturulması için çalışmalarımıza başladık.

Kümelenme yaklaşımının bir Organize Sanayi Bölgesi’nin inovasyon altyapısının geliştirilmesinde ilk planlı uygulaması olacak olan bu proje, Türkiye’deki diğer OSB’ler için de örnek teşkil edecektir diye düşünüyoruz.

Projemizle ilgili ilk toplantıyı 26 Ekim 2010 Salı günü URAK Genel Koordinatörü Doç. Dr. Melih Bulu, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, GOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Tuğrul Tekbulut,  GOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Toprak, GOSBKatılımcı İlişkileri Uzmanı Meral Ünver, Analiz Sentez Yönetim Geliştirme Merkezi Başkanı Tunç Çelik ve URAK Projeler Koordinatörü Ayça Cangel’in katılımıyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası’nda gerçekleştirdik.