ab ye uyum süreciMersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ile Mersin Turizm Platformu işbirliğinde düzenlenen “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kültür Ekonomisi ve Turizm” konulu İnovasyon Forumu 21 Şubat 2012 Salı Günü Mersin’de gerçekleştirildi. Doç.Dr. Melih Bulu “sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede turizm sektörü ve turizm kümelenmesi” başlıklı bir bildiri ile URAK’ın Türkiye’de yapılan ilk turizm kümelenme geliştirme projesi tecrübelerini Mersinli yönetici ve uzmanlara aktardı.Özellikle Sultanahmet bölgesinde yapılan pilot çalışmada karşılaşılan sorunlar ve URAK’ın geliştirdiği çözümler Mersinli katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.