tci 1516- 19 Ekim 2012 tarihleri arasında Bask Ülkesi’nde gerçekleştirilen 15. Global TCI (The Competitiveness Institute) Konferansı’na URAK’ı temsilen Projeler Koordinatörümüz Özlem Altuntaş katıldı. 40 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı konferansın ana teması küresel değişim döneminde şehirlerin, bölgelerin, ülkelerin ya da kurumların rekabet güçlerini arttırmak ve sürdürülebilir kılmak için rekabet stratejilerinin inşa edilmesi idi. Uygulayıcılar, politikacılar, akademisyenler, danışmanlar, araştırmacılar ve küresel iş liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta kümelenme ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.