27-29 Kasım 2012 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen Global Forum of Competetiveness Councils (GFCC) Zirvesine Türkiye’yi temsilen URAK davet edildi. Genel Sekreterimiz Doç.Dr. Melih Bulu URAK adına toplantılara katıldı. Üç gün süren toplantılarda dünyanın önde gelen ülkelerinin rekabet konusundaki kurumlarının temsilcileri arasında görüş alışverişi yapılırken GFCC’nin yeni hazırlamakta olduğu ülkelerarası rekabetçilik endeksi ile ilgili oturum da yapıldı. Zirvede bu yıl rekabetin omurgasının inovasyon üzerine bina edilmesi konusu öne çıktı. Batı dünyasının yaşadığı ekonomik durgunluk ve nüfus problemleri yanında nüfusu genç ve kalabalık ülkeler arasındaki dengenin dünyayı nasıl şekillendireceği de tartışılan konular arasında yer aldı.