3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Washington DC’de yapılan ve ABD’nin Rekabet Konseyi (Council on Competitiveness) tarafından düzenlenen “National Competitiveness Forum”da URAK’ı Prof. Dr. Melih Bulu temsil etti. ABD’nin küresel rekabet yarışında nasıl üst sıralarda yer alacağının stratejilerinin tartışıldığı oturumlara gözlemci olarak katılan URAK, bu sayede Türkiye’de benzeri çalışmaları yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak önemli bir know-how kazanma imkanı elde etti.

National Competitiveness Forum’unda ABD’nin rekabetçiliğini geliştirmesi için öne çıkan tema “Advanced Manufacturing” olarak belirlenmişti. Bu konuda Deloitte tarafından hazırlanan raporda* Türkiye’nin “advanced manufacturing” alanında ilk yirmide yer alıyor olması ve gelecek yıllarda yükseliş göstereceği tahmini bizim açımızdan da gurur kaynağı oldu.

*Bu sunuşa http://www.compete.org/publications/all/3132-deloitte-manufacuring-a-innovation-report-presentation adresinden ulaşabilirsiniz.