Monthly Archives: Ocak 2016

2016 İllerarası Rekabetçilik Endeksi

Urak tarafından hazırlanan İllerarası Rekabetçilik Endeksi, Türkiye’de 81 ilin rekabetçilik seviyelerinin kapsamlı olarak incelendiği ve her sene kamuoyu ile paylaşılan tek çalışmadır. Bu sene beşincisini sizlerle paylaştığımız endeks çalışmamızın; son beş seneyi de kapsaması sebebiyle illerimizin performansının yıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğini gözler önüne sermesi açısından gerek ulusal gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, […]

URAK Olarak OECD Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi Toplantısına Katıldık