PROF.DR LÜTFİHAK ALPKAN

ALPKANProf. Dr. Lütfihak Alpkan lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümünde ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Yönetim ve Organizasyon bölümünde, doktora eğitimini ise yine Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Stratejik Yönetim üzerine tamamladı. 1993 ile 2000 seneleri arasında GYTE’te araştırma görevlisi olarak çalışan Alpkan, 2000 ve 2004 yılları arasında aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon bölümünde Yardımcı Doçent olarak görevine devam etti. Prof.Dr. Alpkan 2004 senesinden bu yana Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon Doçenti ve İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı, 2005 senesinden bu yana Stratejik Planlamadan sorumlu Rektör Danışmanı, 2006 senesinden bu yana ise Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

PROF.DR ASLIHAN NASIR

aslıhan-nasirProf. Dr. V.Aslıhan Nasır lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik alanında yapmıştır. Doktora derecesini 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde “pazarlama” alanında alan V. Aslıhan Nasır, 1999-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2004-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Yrd. Doç. olarak görev yapan V.Aslıhan Nasır, 2007 yılından bu yana aynı bölümde Doç.Dr. olarak görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında “marka yönetimi”, “inovasyon ve yüksek teknoloji ürünleri pazarlaması”, “tüketici davranışı” ve “bilişim ve etik” gibi konular yer almaktadır. Doç. Dr. V.Aslıhan Nasır yerli ve yabancı dergi ve kitaplarda hakemlik yapmaktadır. Bir çok uluslararası saygın dergide yayınları bulunan, çeşitli uluslararası konferanslarda bildirileri yayımlanan Doç. Dr. V.Aslıhan Nasır’ın aynı zamanda ulusal dergilerde makale ve ulusal kitaplarda bölümleri de bulunmaktadır. Özellikle uluslararası makalelerine çok sayıda atıf alan Nasır’ın, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen “Web-Based Advertising” ve “Brand Management & Customer Satisfaction in Mobile Communication Sector” adlı iki adet bilimsel projesi bulunmaktadır.

DOÇ.DR İSMAİL BAKAN

ismail-bakanİsmail Bakan 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Coventry University, İngiltere’de İşletme – MBA yüksek lisansını, 1999 yılında yine İngiltere’de (Coventry University) işletme alanında doktorasını tamamladı. Halen Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

 

YRD.DOÇ.DR ASLI DENİZ KUYUC

KUYUC1995 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu, 1997 yılında Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü’nde AB Yükseklisansı yaptı. 2005’te Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü’nden AB Hukuku Doktorası aldı. 1998-2003 yıllarında AB Danışmanlık’ta AB Danışmanı, 2003-2004 döneminde AB konusunda danışmanlık hizmeti veren EPC Danışmanlık’ta kurucu ortak olarak görev aldı. 2002-2004 döneminde İnternet ve Hukuk Platformu’nda kurucu üye olarak “Kişisel Hak ve Verilerin Korunması” konusunda çalışmalarda bulundu. 2003-2004 döneminde Tüm İnternet Derneği AB Strateji Danışmanı görevini yürüttü. 2004 yılında part-time olarak Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar derslerini verdiği B.Ü. Uluslararası Ticaret Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi oldu. 2005 Ocak-Aralık döneminde Boğaziçi Üniversitesi tarafından AB-İşkur hibe programı kapsamında yürütülen “Topluma Girişimci Bireyler Kazandırılması Programı”nda İdari Koordinatör, “Amasya İlinin Yeni Pazarlara Açılması Programı”nda ise Akademik Koordinatör olarak yer aldı ve programlarda iletişim ve elektronik ticaret konularında ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde AB Hukuku, AB Entegrasyonu ve Avrupa Ekonomi Tarihi derslerini vermekte. Haziran 2005’dan bu yana AB konulu Forum Diplomatik Gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta. URAK, Beyoğlu Belediyesi AB Komisyonu, ve Beyoğlu Güzelleştirme Derneği üyesi. Aynı zamanda ressam olan Helvacıoğlu Floransa Bienali’ne Türkiye’den seçilen ilk yağlıboya sanatçısı. Kültür Bakanlığı sanatçısı olarak 2004 yılında Bienale katıldı. İtalya, Japonya, ABD ve Romanya’da çeşitli sergilere katıldı. Türkiye’de dört kişisel sergi açtı. Aslı Deniz Helvacıoğlu AB sektörel politikaları, mevzuat uyumu ve AB menşeli hibe fonları ve finansman olanakları çerçevesinde Türk sektör ve firmaların rekabet gücüne yönelik AB odaklı strateji oluşturulması konusunda çalışmaktadır.  Helvacıoğlu’nun AB konusunda çeşitli güncel yazıları ve akademik yayınları bulunmaktadır.

DOÇ.DR. METİN TÜRKAY

metin-turkay1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun olan Metin Türkay, yine aynı üniversitede master programını 1991 yılında tamamladı. Doktorasını Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bitiren Türkay, sırası ile ODTÜ, Rutgers Üniversitesi ve Mitsubishi Chemical Corporation’da çalıştı. Türkay, şuan Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve URAK bünyesinde Bilimsel Çalışma Grubu’nda çalışmalarını yürütmektedir. Doç.Dr. Metin Türkay’ın 30’un üzerinde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

 

 

 

PROF.DR. MELTEM ÖZTURAN

meltem-ozturanProf. Dr. Meltem Özturan 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, Sayısal Yöntemler dalında 1987 yılında Yüksek Lisans ve 1989 yılında Doktora derecelerini de İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. 1977 – 1984 yılları arasında çeşitli sektörlerde sistem analist ve araştırmacı olarak görev yapan Meltem Özturan 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 1996 yılında doçent, 2003 yılında ise profesör ünvanını almış olan Özturan, halen Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok akademik ve idari birimin kuruculuğunu yapmış ve birçok üst düzey idari görevler üstlenmiş olan Meltem Özturan halen Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. AB – İşkur Hibe Programı kapsamında proje yürütücülüğü de yapmış olanProf. Dr. Meltem Özturan’ın araştırma konuları arasında Bilişim Sistemleri Geliştirilmesi, İş Süreçleri Yönetimi, Sanal Mobil Ağ Operatörleri, Bilişim Sistemlerinde Kritik Başarı Faktörleri, E-Öğrenme, Yapay Sinir Ağları Uygulamaları ve Proje Yönetimi gibi konular bulunmaktadır. Özturan halen farklı kuruluşlar tarafından desteklenmekte olan dört ayrı araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti, Türkiye Bilişim Vakfı, Internet Teknolojileri Derneği, TBV Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu, TÜSİAD Ulusal İnovasyon Girişimi İnovasyon İçin İnsan Kaynağı ve Yetenekler Çalışma Grubu üyelikleri olan Prof. Özturan’ın birçok uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır.

PROF.DR. KEREM ALKİN

kerem-alkin1965 yılında istanbul’da doğdu. Işık Lisesi İlkokulu’nda ilköğretimini tamamladıktan sonra, Saint-Michel Lisesi’nde orta ve lise eğitimini sürdürdü. 1983 yılında Saint-Michel’den mezun olup, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 1987 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, aynı yılın eylül ayında hem İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevliliğine, hem de İktisat Anabilim Dalı’nda yükseklisans eğitimine başladı. 1988 yılında Doktora çalışmaları ile lisansüstü çalışmalarını sürdürdü. 1989 yılında doktora tez çalışmaları için kaynak amaçlı ve kısa süreli olarak İngiltere’de bulundu. 1993 yılı şubat ayında doktora ünvanını aldıktan sonra, 1993 yılı ağustos ayında yardımcı doçent kadrosuna atandı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Harp Okulu ve Silahlı Kuvvetler Akademesi’nde çeşitli konularda dersler verdi. Halen, Deniz Harp Okulu ve Silahlı Kuvvetler Akademesi’ndeki öğretim üyeliği görevi devam etmektedir. 1998 yılı kasım ayında Doçentlik ünvanına hak kazandı ve 2000 yılı mayıs ayında doçentlik kadrosuna atandı. İstanbul Üniversitesi’nde görevli olduğu dönemde idari görevlerde bulundu ve ulusal ve uluslararası toplantı organizasyonlarında görev aldı. 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde göreve başladı. Prof. Alkin aynı zamanda Bloomberg TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmektedir.