Projeler

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ : Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar

10 yılı aşkın bir süredir sektörel ve bölgesel saha çalışmalarını sürdüren kuruluşumuz, bilgi birikimini yayınları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. […]

URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010

Türkiye’nin 81 ilinin rekabetçiliğini göreceli olarak ölçümleyen ve her sene düzenli olarak yayınlanan ilk ve tek endeksi URAK İllerarası […]

Organik Tarım Kitabı

URAK, her geçen gün daha çok önem kazanan ve sürdürülebilir özelliği taşıyan Organik Tarım Sektörünün ulusal ve küresel arenada […]

Sultanahmet Turizm Kümelenme Geliştirme Projesi

Türkiye’nin turizm sektörü stratejisi 2000 yılında analiz edilmiş daha sonra bu strateji, sektör liderleri ile birlikte geliştirilmiştir. Geliştirilen stratejinin […]

Bartın Yerel Kalkınma Projesi

Proje, Bartın’ın ekonomik gelişimi için KOSGEB ile birlikte DPT tarafından başlatılmıştır. Projede kümelenme yaklaşımı kullanılmış, turizm, yatçılık, organik tarım […]

Turizm Kitabı

Ülkemiz için stratejik değer taşıyan turizm sektörünün ulusal ve küresel arenada rekabetçilik gücünün artırılması ve sektörün gelişimine yönelik stratejilerin […]