Project Description

81 ilin rekabetçilik seviyelerinin göreceli olarak belirlenmesi amacıyla oluşturuan İllerarası Rekabetçilik Endeksi çalışması 2008 yılının Aralık ayında kamuoyu ile paylaşıldı. Her sene güncellenecek olması sebebiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan çalışma gerek özel sektör ve kamu gerekse akademik çevre ve sivil toplum kuruluşları tarafından büyük ilgi gördü.