Tamamlanmış Projeler

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ : Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar

10 yılı aşkın bir süredir sektörel ve bölgesel saha çalışmalarını sürdüren kuruluşumuz, bilgi birikimini yayınları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. İlkini 2007 yılında Organik Tarım sektörü üzerine yayınladığımız sektörel kitap serimize, 2008 yılında Turizm sektörü ile son olarak da Enerji sektörü üzerine yayınladığımız kitabımızla devam etmekteyiz. 29 farklı üniversite, 14 değişik kurumdan 92 uzman ve […]

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu

Başta Çin olmak üzere artan küresel rekabet ortamında Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi olan tekstil-hazır giyim alanında hızlı teslimat ve marka yaratmanın Türkiye’nin önündeki en önemli avantaj yaratma alternatifleri olduğu sektör oyuncuları ile birlikte kararlaştırılmış ve bu konularda çalışmalar başlatılmıştır. Yetenekli gençlerin uluslararası moda okullarında eğitim almaları için burslar ayarlanmış, ayrıca marka yaratmada başarılı […]

Organik Tarım Kitabı

URAK, her geçen gün daha çok önem kazanan ve sürdürülebilir özelliği taşıyan Organik Tarım Sektörünün ulusal ve küresel arenada rekabetçilik gücünün artırılması ve sektöre yönelik gerekli stratejilerin ortaya çıkarılmasında öncü kurumlardan biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu bağlamda Organik Tarım sistemi oyuncularının ve sektöre ilgi duyan yatırımcıların kolaylıkla referans alacağı SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE […]

Sultanahmet Turizm Kümelenme Geliştirme Projesi

Türkiye’nin turizm sektörü stratejisi 2000 yılında analiz edilmiş daha sonra bu strateji, sektör liderleri ile birlikte geliştirilmiştir. Geliştirilen stratejinin örnek bir uygulaması Sultanahmet bölgesinde başarı ile uygulanmıştır. Bu bölgede URAK ekibi liderliğinde sektör oyuncularının birbirlerini tanımaları ve ortak hareket etmeleri sağlanmıştır. Bu süre içerisinde kurulan Sultanahmet@yahoogroups.com Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek […]

Zeytinburnu Kümelenme Analizi Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem riskine karşı tedbir olarak yürütülen Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ortaya çıkması beklenen ekonomik dönüşüm sürecini öngörebilmek ve bu sürecin kontrollü olarak istenen yönde gerçekleştirilebilmesi için Zeytinburnu’nda bir proje yapılmıştır. Kümelenme yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan analizler kapsamında, Zeytinburnu’nda ekonomik katma değer üreten ve rekabet potansiyeli taşıyan sektörler Deri, Tekstil ve […]

Bartın Yerel Kalkınma Projesi

Proje, Bartın’ın ekonomik gelişimi için KOSGEB ile birlikte DPT tarafından başlatılmıştır. Projede kümelenme yaklaşımı kullanılmış, turizm, yatçılık, organik tarım ve mobilya olmak üzere dört kümelenme üzerinde çalışılmıştır. URAK, kümelenme yaklaşımı hakkında teknik danışmanlık sağlamıştır. Proje takımına verilen, kümelenme analizi ve kümelenme geliştirme eğitimleri, ikincil ve birincil analizler, kümelenmeler için network liderlerinin seçimi, bahsi geçen […]

Bolu Turizm Sektörü Geliştirme Projesi

Bolu’da Sanayi ve Ticaret Odası liderliğinde başlatılan Turizm Sektörü’nün rekabet gücünün artırılması için yapılan projeye teknik destek veren URAK, şimdiye kadar yapılan Bolu Valisi liderliğindeki 3 toplantıya katılmış ve kümelenme yaklaşımı kullanılarak Bolu’da turizm sektörünün geliştirilmesi konusunda katkıda bulunmuştur. Projenin bundan sonraki aşamalarında URAK’ın da temsil edileceği bir Yerel Komitenin kurularak, Bolu turizm sektörünün […]

Turizm Kitabı

Ülkemiz için stratejik değer taşıyan turizm sektörünün ulusal ve küresel arenada rekabetçilik gücünün artırılması ve sektörün gelişimine yönelik stratejilerin ortaya çıkarılması amacı ile hazırlanan kitap, tanımlayıcı bilgiler ile birlikte, sürdürülebilir rekabetçilikte önemli bir yöntem olarak kullanılan Kümelenme Yaklaşımı bakış açısı ile tasarlanmıştır. Bu felsefe çerçevesinde organize edilen çalışmada, teori ve saha uygulamalarının yanı sıra, […]

Türkiye’nin Sanayi Envanteri

Sanayi Envanteri Projesi, her sektördeki kobilerin sağlıklı bir şekilde bir araya getirilmesi ve Türk sanayisinin analiz edilebilmesi amacıyla başlatılmıştır. URAK, projede kullanılan kümelenme yaklaşımı konusunda danışmanlık servisi sağlamış, analiz için gerekli olan metodoloji URAK tarafından tanımlamıştır. Kobilere uygulanması için hazırlanan anketler, projenin birincil araştırma fazında Türkiye genelindeki 42.000 kobiye uygulanmıştır. Sonuçların analiz edilmesiyle birlikte […]

İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2007-2008

81 ilin rekabetçilik seviyelerinin göreceli olarak belirlenmesi amacıyla oluşturuan İllerarası Rekabetçilik Endeksi çalışması 2008 yılının Aralık ayında kamuoyu ile paylaşıldı. Her sene güncellenecek olması sebebiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan çalışma gerek özel sektör ve kamu gerekse akademik çevre ve sivil toplum kuruluşları tarafından büyük ilgi gördü.