Projeler

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ : Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar

10 yılı aşkın bir süredir sektörel ve bölgesel saha çalışmalarını sürdüren kuruluşumuz, bilgi birikimini yayınları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. […]

URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010

Türkiye’nin 81 ilinin rekabetçiliğini göreceli olarak ölçümleyen ve her sene düzenli olarak yayınlanan ilk ve tek endeksi URAK İllerarası […]

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu

Başta Çin olmak üzere artan küresel rekabet ortamında Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi olan tekstil-hazır giyim alanında hızlı teslimat […]

Organik Tarım Kitabı

URAK, her geçen gün daha çok önem kazanan ve sürdürülebilir özelliği taşıyan Organik Tarım Sektörünün ulusal ve küresel arenada […]

Sultanahmet Turizm Kümelenme Geliştirme Projesi

Türkiye’nin turizm sektörü stratejisi 2000 yılında analiz edilmiş daha sonra bu strateji, sektör liderleri ile birlikte geliştirilmiştir. Geliştirilen stratejinin […]

Zeytinburnu Kümelenme Analizi Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem riskine karşı tedbir olarak yürütülen Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ortaya çıkması beklenen ekonomik […]

Bartın Yerel Kalkınma Projesi

Proje, Bartın’ın ekonomik gelişimi için KOSGEB ile birlikte DPT tarafından başlatılmıştır. Projede kümelenme yaklaşımı kullanılmış, turizm, yatçılık, organik tarım […]

Bolu Turizm Sektörü Geliştirme Projesi

Bolu’da Sanayi ve Ticaret Odası liderliğinde başlatılan Turizm Sektörü’nün rekabet gücünün artırılması için yapılan projeye teknik destek veren URAK, […]

Turizm Kitabı

Ülkemiz için stratejik değer taşıyan turizm sektörünün ulusal ve küresel arenada rekabetçilik gücünün artırılması ve sektörün gelişimine yönelik stratejilerin […]

Türkiye’nin Sanayi Envanteri

Sanayi Envanteri Projesi, her sektördeki kobilerin sağlıklı bir şekilde bir araya getirilmesi ve Türk sanayisinin analiz edilebilmesi amacıyla başlatılmıştır. […]