Urak tarafından hazırlanan İllerarası Rekabetçilik Endeksi, Türkiye’de 81 ilin rekabetçilik seviyelerinin kapsamlı olarak incelendiği ve her sene kamuoyu ile paylaşılan tek çalışmadır. Bu sene beşincisini sizlerle paylaştığımız endeks çalışmamızın; son beş seneyi de kapsaması sebebiyle illerimizin performansının yıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğini gözler önüne sermesi açısından gerek ulusal gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, ilgili stratejilerin ooluşturulması ve bu kapsamda ortaya konulan projelerin çıktılarının değerlendirilmesi yolunda karar vericilere ve araştırmacılara önemli bir girdi sağlayacağını düşünmekteyiz.

İndirmek için tıklayınız

Türkiye’nin 81 ilinin rekabetçiliğini göreceli olarak ölçümleyen ve her sene düzenli olarak yayınlanan ilk ve tek endeksi URAK İllerarası Rekabetçilik Screen Shot 2014-04-27 at 2.53.01 AMEndeksi’nin 3. Dönem (2009-2010) sonuçları 20 Nisan 2011 Çarşamba günü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu bir basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.  Yeni dönemde üç yeni değişkenin eklendiği çalışmada, 2009-2010 endeksi hesaplanırken, 2008-2009 ve 2007-2008 endeksleri de yeni değişkenler ışığında revize edildi. Bir önceki yıl olduğu gibi Deloitte Türkiye sponsorluğunda hazırlanan endeksin 2009-2010 sonuçları, hazırlanan raporda 2008-2009 ve 2007-2008 sonuçları ile birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmaktadı

İndirmek için tıklayınız

 

 

97805Ülkemiz için stratejik değer taşıyan turizm sektörünün ulusal ve küresel arenada rekabetçilik gücünün artırılması ve sektörün gelişimine yönelik stratejilerin ortaya çıkarılması amacı ile hazırlanan kitap, tanımlayıcı bilgiler ile birlikte, sürdürülebilir rekabetçilikte önemli bir yöntem olarak kullanılan Kümelenme Yaklaşımı bakış açısı ile tasarlanmıştır. Bu felsefe çerçevesinde organize edilen çalışmada, teori ve saha uygulamalarının yanı sıra, sektörde rol alan dinamiklerin göz önüne alındığı konular irdelenmiştir. Kitabın akışı genelden özele doğru gitmekte olup, tanımlayıcı ve operasyonel bölümler çalışmanın ilk kısımlarını, kümelenme yaklaşımına uygun bölümler ise son bölümlerini oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

97804

URAK, her geçen gün daha çok önem kazanan ve sürdürülebilir özelliği taşıyan Organik Tarım Sektörünün ulusal ve küresel arenada rekabetçilik gücünün artırılması ve sektöre yönelik gerekli stratejilerin ortaya çıkarılmasında öncü kurumlardan biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu bağlamda Organik Tarım sistemi oyuncularının ve sektöre ilgi duyan yatırımcıların kolaylıkla referans alacağı SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE ORGANİK TARIM SEKTÖRÜ: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar adlı kitabın basımı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

10398610 yılı aşkın bir süredir sektörel ve bölgesel saha çalışmalarını sürdüren kuruluşumuz, bilgi birikimini yayınları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. İlkini 2007 yılında Organik Tarım sektörü üzerine yayınladığımız sektörel kitap serimize, 2008 yılında Turizm sektörü ile son olarak da Enerji sektörü üzerine yayınladığımız kitabımızla devam etmekteyiz. 29 farklı üniversite, 14 değişik kurumdan 92 uzman ve akademisyenin katkılarıyla hazırlanan “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ENERJİ SEKTÖRÜ: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar” adlı kitabımız Doç.Dr. İ.Hakkı Eraslan’ın editörülüğünde iki yılı aşkın bir sürede tamamalanmış olup, stratejik konumu itibariyle enerji sektöründe önemli bir oyuncu olan ülkemizde sektöre ilgi duyan her kesimden okuyucunun bilgisine sunulmaktadır.