Hide Main content block
Urak tarafından 'Rekabet Buluşmaları' kapsamında düzenlenen Urak yönetim kurulu başkanı
Panelde, Prof.Dr. Kerem Alkin, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK)
Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu(URAK) tarafından düzenlenen “Rekabet
URAK Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Aralık 2017 Salı günü 1907 Fenerbahçe Derneği,
Urak'ın Bartın Yerel Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirdiği AMASRA TURİZM
Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi(Boosting Regional Competitiveness