Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi(Boosting Regional Competitiveness in Turkey) çerçevesinde Türkiye’nin bölgelerinde rekabet edebilirliği desteklemek üzere bölgesel istatistikler çalıştayı OECD önderliğinde T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 12 Temmuz 2016 Salı günü Ankara Shereton otelde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya T.C. Ekonomi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve TÜİK  temsilcileri ile birlikte URAK’tan Dr. Metin Gürler ve Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu(REF)’ndan İzak Atiyas katılmıştır. Toplantı sonrası OECD yetkililerinden Julianae Stolle, yapılan ikili görüşmede OECD olarak URAK tarafından her yıl düzenli geçekleştirilen İllerarası Rekabetçilik Endeksini yakından takip ettiklerini ve OECD tarafından geliştirilen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksi çalışmasında URAK’ın bilgi ve tecrübesinden de faydalanmak istediklerini belirtmiştir.