Urak tarafından hazırlanan İllerarası Rekabetçilik Endeksi, Türkiye’de 81 ilin rekabetçilik seviyelerinin kapsamlı olarak incelendiği ve her sene kamuoyu ile paylaşılan tek çalışmadır. Bu sene beşincisini sizlerle paylaştığımız endeks çalışmamızın; son beş seneyi de kapsaması sebebiyle illerimizin performansının yıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğini gözler önüne sermesi açısından gerek ulusal gerekse yerel düzeyde hedeflerin belirlenmesi, ilgili stratejilerin ooluşturulması ve bu kapsamda ortaya konulan projelerin çıktılarının değerlendirilmesi yolunda karar vericilere ve araştırmacılara önemli bir girdi sağlayacağını düşünmekteyiz.