Urak Rekabet Buluşmaları kapsamında 29 Temmuz Çarşamba günü 16:00-17:30 saatleri arasında URAK üyelerimizden Sayın Prof. Dr. Metin Türkay 'Küresel Tedarik Zincirleri için Rekabet Modellerine Tarihsel Bakış ve Gelecek Senaryoları' konusu üzerine değerli bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşıyor olacak.