URAK Bilimsel Danışma Grubu Koordinatörü Dr. Metin Gürler ile Dr. Özlem Özsoy’un sağlık ve ekonomi alanında 2 adet makalesi yayınlamıştır.

Dr. Gürler ve Özsoy Acta Scientific Nutritional Health (ASNH)(Issn: 2582-1423) dergisinde “The Analysis of Health Expenditure as a Determinant of Economic Growth in 37 High Income Countries” başlıkla yayınlanan ilk makalelerinde sağlık sektöründeki harcamalar ile ülke ekonomisinin büyümesi arasındaki ilişkiyi çift yönlü olarak analiz etmişlerdir. Yazarlar, Türkiye ve gelişmiş ülkeleri inceledikleri çalışmalarında sağlık harcamalarının ülke ekonomisinde büyümeyi kısa sürede olmasa da orta sürede olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Makalenin detaylarına http://www.actascientific.com/ASNH/ASNH-04-0747.php linkinden ulaşabilirsiniz.


Dr. Gürler ve Dr. Özsoy, Diversity & Equality in Health and Care (Issn: 20495471, 2049548X) dergisinde birlikte yazdıkları “Benchmarking the Devastating Effects of COVID-19 on Economies and Social Life in the EU and In Selected Countries Mostly Affected By the Pandemic” başlıklı diğer makalelerinde ise günümüzde bütün dünyayı olumsuz yönde etkisi alan COVID-19’u incelmişlerdir. Yazarlar, bu çalışmalarında COVID-19 kaynaklı dünya genelinde, Türkiye’de, Avrupa Birliği ve pandemiden en çok etkilenen seçilmiş bazı ülkelerde teyit edilmiş vaka ve ölümlerin büyüme oranları ile ülkelere ait sağlık göstergelerini karşılaştırmış ve pandeminin ekonomi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yazarlar, COVID-19’un sadece bireyin günlük yaşamını etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamını da etkilediğini belirtmişlerdir. Makalenin detaylarına https://diversityhealthcare.imedpub.com/benchmarking-the-devastating-effects-of-covid19-on-economies-and-social-life-in-the-eu-and-in-selected-countries-mostly-affected-b.php?aid=28633 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

MAKALE: Benchmarking the devastating effects of COVID-19 on economies and social life in the EU and in selected countries mostly affected by the pandemic

 

 

Table 5. The ratio of 65 and over people in total population

Year

USA

China

Italy

Germany

UK

France

Spain

Turkey

EU-27

World

2020

16,6%

12,0%

23,3%

21,7%

18,7%

20,8%

20,0%

9,0%

20,8%

9,3%

2025

18,6%

14,0%

25,1%

23,5%

19,8%

22,4%

22,1%

10,6%

22,7%

10,4%

2030

20,3%

16,9%

27,9%

26,2%

21,5%

24,1%

25,0%

12,3%

24,8%

11,7%

2035

21,2%

20,7%

30,9%

28,6%

23,1%

25,7%

28,2%

14,2%

26,8%

13,0%

2040

21,6%

23,7%

33,6%

29,1%

23,9%

26,9%

31,7%

16,4%

28,5%

14,1%

2045

21,9%

24,9%

35,3%

29,5%

24,5%

27,3%

35,1%

18,6%

29,8%

15,0%

2050

22,4%

26,1%

36,0%

30,0%

25,3%

27,8%

36,8%

20,9%

30,8%

15,9%

2055

23,1%

29,0%

36,3%

30,5%

26,3%

28,3%

37,0%

22,7%

31,4%

17,1%

2060

24,1%

29,8%

36,3%

30,5%

27,0%

28,5%

36,5%

24,3%

31,6%

17,8%

2065

24,9%

30,0%

36,1%

30,6%

27,3%

28,7%

35,7%

26,0%

31,5%

18,4%

2070

25,6%

29,9%

36,2%

30,6%

27,3%

29,2%

35,0%

27,4%

31,3%

18,9%

2075

26,3%

30,1%

36,7%

30,3%

27,8%

29,9%

35,3%

28,6%

31,6%

19,5%

2080

26,6%

30,6%

37,1%

30,2%

28,4%

30,7%

35,4%

29,8%

31,8%

20,2%

2085

26,8%

31,2%

37,1%

30,5%

28,8%

31,1%

35,4%

31,0%

32,0%

20,8%

2090

27,1%

31,5%

36,8%

30,8%

29,2%

31,5%

35,4%

32,0%

32,2%

21,4%

2095

27,4%

31,7%

36,4%

31,0%

29,6%

31,9%

35,3%

32,8%

32,3%

22,0%

2100

27,8%

31,8%

36,3%

31,3%

29,9%

32,3%

35,2%

33,5%

32,5%

22,6%

Sources: [11]

Table 6. Basic health indicators in country set

Country

Practising physicians (per 1,000 people)

Practising nurses (per 1 000 population)

Curative (acute) care beds (per 1 000 population)

Health spending share as a % of Gross Domestic
Product (GDP)

Life expectancy at birth, total (years)

USA

2,61 (2017)

11,74 (2017)

2,77 (2016)

16,94 (2018)

78,54 (2018)

China

2,01 (2017)

2,7 (2017)

4,34 (2017)

5,15 (2017)

76,70 (2018)

Italy

3,99 (2018)

5,48 (2018)

3,18 (2017)

8,81 (2018)

82,95 (2018)

Germany

4,25 (2017)

12,9 (2017)

8,00 (2017)

11,23 (2018)

80,99 (2018)

UK

2,85 (2018)

7,8 (2018)

2,54 (2017)

9,77 (2018)

81,36 (2018)

France

3,17 (2018)

10,8 (2018)

5,98 (2017)

11,18 (2018)

82,53 (2018)

Spain

3,88 (2017)

5,74 (2017)

2,97 (2017)

9,86 (2018)

83,33 (2018)

Turkey

1,87 (2018)

2,07 (2017)

2,87 (2018)

4,17 (2018)

77,44 (2018)

EU-27

3,73 (2017)

8,821 (2017)

5,41 (2017)

9,87 (2017)2

80,972 (2018)

World

1,50 (2015)

2,54 (2018)

2,70 (2014)

9,9 (2017)

72,38 (2017)