Başta Çin olmak üzere artan küresel rekabet ortamında Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi olan tekstil-hazır giyim alanında hızlı teslimat ve marka yaratmanın Türkiye’nin önündeki en önemli avantaj yaratma alternatifleri olduğu sektör oyuncuları ile birlikte kararlaştırılmış ve bu konularda çalışmalar başlatılmıştır.

Yetenekli gençlerin uluslararası moda okullarında eğitim almaları için burslar ayarlanmış, ayrıca marka yaratmada başarılı örnekler raporlar halinde sektör oyuncularına gönderilmiştir. Tekstil sektörünün yetişmiş teknik eleman açığının kapatılması amacıyla üniversitelerle tekstil sanayi kuruluşları arasında işbirliği kapıları açılmasına liderlik edilmiştir. Sektörle ilgili Bayrampaşa bölgesinde düz örgü üreticileri ile pilot bir çalışma yapılmış, bölgenin rekabet gücünün artırılması için belirlenen eksikliklerin bir doktora tezi kapsamında ele alınması sağlanmıştır.